Reklamation

Leverans inte som förväntat

Vi står till 100% bakom kvaliteten på våra varor. Om det mot förmodan skulle uppstå ett fel med din leverans, garanterar vi en snabb och effektiv lösning på problemet. För att kunna hantera detta på bästa sätt behöver vi dock din medverkan.

Om din produkt visar tecken på kvalitetsproblem eller skador, vänligen använd formuläret nedan för att beskriva ditt klagomål i detalj och bifoga relevanta bevis. Det inkluderar tydliga bilder, gärna med en övergripande bild av produkten samt detaljerade bilder från olika vinklar av de berörda områdena. Om flera produkter är involverade i reklamationen, kräver vi motsvarande fotobevis för varje produkt. Vid större leveranser eller vid oklarheter kan vi också komma att behöva returnera varan eller få ett provexemplar.

När vi mottagit din information kommer vi att genast undersöka reklamationen. Om vi finner det befogat, kommer vi att kontakta dig snabbt med ett lämpligt förslag till lösning. Naturligtvis kommer du också att få ett snabbt svar med en förklaring om vi inte kan godkänna reklamationen.

Lämna in en reklamation

Reklamationer avseende oanvända varor ska göras inom 7 arbetsdagar från leveransdatumet. Vårt serviceteam kommer att granska din begäran inom 24 timmar efter att vi tagit emot din anmälan och kommer att kontakta dig så snart som möjligt via e-post eller telefon. Varorna ska kontrolleras genast vid leverans för att utesluta eventuella dolda defekter, även om förpackningen är oskadad. Eventuella sådana defekter måste rapporteras inom 1 månad. Reklamationer som inkommer till oss efter denna tidsperiod kommer att avvisas om det är nödvändigt.

Giltlig reklamation

Vid en giltig reklamation kommer vi i allmänhet att åtgärda felet så snabbt som möjligt, vanligtvis genom att skicka en ny produkt, ersättningsprodukt. Du har rätt att häva köpet om du efter två försök till rättelse fortfarande har en defekt produkt eller en produkt som inte uppfyller specificerade krav. Självklart kommer du i så fall att få tillbaka hela köpesumman eller kreditfaktura kan också vara möjliga efter individuell bedömning.

Ej godkänd reklamation 

Felaktiga tryckfiler:Vårt mål är alltid att erbjuda högsta kvalitet. Denna kvalitet påverkas till stor del av den information du tillhandahåller för tryckfiler. Reklamationer som grundar sig på felaktiga tryckfiler kommer tyvärr inte att kunna godkännas, eftersom det är ditt ansvar som kund att säkerställa innehållet, formatet och kvaliteten på tryckfilerna. Detta gäller dock inte för beställningar där du förhandsbeställt en tryckfilskontroll av våra utbildade grafiker. Om den aktuella filen har bedömts vara tillräcklig och godkänts av oss, har du också rätt att reklamera om trycket blir felaktig.

Vi hänvisar alltid till våra specifikationer för skapande av tryckfiler, inklusive korrekta färgprofiler (CMYK) och nödvändiga marginaler.

Små avvikelser i färg och efterbehandling: Trots användning av toppmoderna maskiner och tryckprocesser är små färg- och storleksvariationer ibland möjliga. Vi vill även uppmärksamma att olika bildskärmar och material kan påverka färgåtergivningen. Vid minimala färg- eller storleksvariationer ber vi om förståelse, då vi måste hålla oss inom specifika toleransintervall.

Särskilt inom tillverkningen av textil- eller vinyl-banderoller är små avvikelser nästan oundvikliga. Produkter som avviker från normen sorteras ut under vår noggranna produktkontroll. Mindre avvikelser såsom minimala fläckar, vita fläckar, trasiga trådar, områden med ojämn tjocklek (tunnare eller tjockare områden), ludd eller trådar som sticker ut (mindre än 5-10 cm) omfattas inte av reklamationsrätt eftersom de ligger inom toleransintervallen.

Enligt standardvillkoren inom den svenskas textilindustrin faller följande avvikelser inom de tillåtna toleranserna vid leverans av tyger, vilket undantar dem från reklamation från första början:
 

  • Avvikelse i längd: + / - 3 %.
  • Avvikelse av vikt + / - 3 %.
  • Avvikelse i bredd + / - 1 - 2,5 %.
  • Tolerans för skevhet + / - 1,5 % på tygets bredd
  • Tolerans för krympning + / - 3 - 5 %.
  • Krympning / krympning av tyget efter tvätt med upp till + / - 1 - 3 %.
  • Avvikelse i fibersammansättning + / - 5 - 10 %.
  • Färgavvikelse, t.ex. vithet

Inom vårt engagemang för kvalitet på Mybanner, siktar vi alltid på att överskrida dessa gränsvärden och därigenom leverera en standard som inte enbart uppfyller, utan överträffar de lägsta kraven inom textilindustrin.

Om en reklamation inkommer på grund av en felaktigt vald konfiguration eller en olämplig tillverkningsval som du har gjort, kommer vi inte att kunna godkänna detta som en giltig reklamation. Det är ditt fulla ansvar att korrekt specificera produktdetaljerna via vår produktkonfigurator. Eftersom vi generellt sett saknar insyn i hur produkten är avsedd att användas, är det omöjligt för oss att bedöma rimligheten i dina val.

Det är dock viktigt att notera att vi alltid strävar efter att uppfylla specifika önskemål och producera din beställning med bästa möjliga kvalitet enligt våra höga standarder. Om du är osäker på vilken typ av konfektion som passar bäst för din produkt, finns det alltid möjlighet att rådfråga våra kunniga kundtjänstrepresentanter i förväg.

Vad gäller leveransförseningar vill vi påminna om att våra angivna leveransdatum alltid är icke-bindande och bör ses som ungefärliga uppskattningar. Situationen är annorlunda för expressleveranser och tidigare överenskomna, bindande leveransdatum. Om förseningar inträffar i dessa fall kommer vi att täcka eventuella extra kostnader. Vid förseningar på grund av force majeure, såsom extrema väderförhållanden, kan vi inte hållas ansvariga. Normalt sett kan du dock lita på de angivna leveranstiderna.

Det är endast med din hjälp som vi kan upprätthålla och ständigt förbättra våra höga kvalitetsstandarder – tack!

Formulär för klagomål