Filkontroll

Kontroll av tryckfil

 

Om tryckfiler inte uppfyller våra krav kommer produktions- och leveranstiden att förskjutas med den tid som krävs för att antingen få korrekta tryckfiler skickade till oss eller för att få de av oss korrigerade filerna godkända.

Vi har två val vid kontroll av tryckfil, 

  • Gratis filkontroll, + 0 kr
  • Premiumkontroll av tryckoriginal, + 160 kr

 

 

 

 

 

FÖRKLARING

 

GRATIS FILKONTROLL

PREMIUMKONTROLL AV TRYCKORIGINAL

     Upplösning

Vid pixelbaserade filer granskar vi upplösningen för bästa utskriftskvalitet.

 

Det kontrolleras om upplösningen uppfyller minimikraven.

 

Det kontrolleras om upplösningen är optimal. (Interpolering kontrolleras inte).

Format

Utskriftsfilen bör alltid överensstämma med den beställda produkten i både storlek och bildförhållande. Vi genomför kontroller för att säkerställa att dimensionerna är korrekt inställda och att bildförhållandet är lämpligt.

Ja Ja
Teckensnitt

Teckensnitt bör alltid bäddas in i tryckfilernar. Detta gör  gör att de återges korrekt i tryck. Vi kontrollerar om teckensnitt redan finns tillgängliga som sökvägar i din fil.

Ja Ja
Antal sidor/motiv

Vid förekomst av flera motiv eller sidor, granskar vi om antalet motiv eller sidor överensstämmer med beställningen.

Ja Ja
Utfall/skärkontur

För relevanta produkter, särskilt de med specialformer där tryckfilen måste ha en skärkontur/utfall/sömnsmån, granskar vi om denna är befintlig och korrekt utformad.

Ja Ja
Säkerhetsmarginal

Vi genomför en kontroll för att säkerställa att din logotyp/text/bild är placerad inom marginalen. Detta görs för att undvika att sömmar eller öljetter hamnar mitt i ditt budskap.

Ja Ja
Färgprofiler

För alla typer av tryckformat måste tryckfilerna vara skapade i färgprofil CMYK. Detta läge definierar färgsammansättningen baserat på de färger som kan återges vid tryckning. Vi kontrollerar om din fil är korrekt skapad i CMYK-färgläge.

Nej Ja
Tillägg för utfall

Beroende på produkt kräver vi ett visst utfall för att kompensera för tryckpressarnas skärningstoleranser. Vi kontrollerar om din fil är försedd med det utfall som krävs för produkten.

Om utfall krävs för en produkt men inte har skapats, trycks den som skapad. Kontrollerar utfall, om det saknas korrigeras detta.
Färgtäckning/mättnad

Kontroll av maximal färgmättnad i filen.

Nej Ja
Transparenser

Eftersom vi inte kan bedöma om du avsiktligt har skapat transparens i din fil, utför vi ingen kontroller på detta område.

Nej Nej
Övertryck

Kontrollera om det finns "övertryck" av inställda områden i din utskriftsfil.

Nej Vi påpekar övertrycksinställningar i filen.
Stavfel eller grammatiska fel

För att ditt budskap/logo ska få en effektiv och professionell inverkan är det viktigt att säkerställa att dina texter är korrekt stavningskontrollerade och grammatiskt riktiga. Vi utför EJ kontroll av eller tar ansvar för eventuella stavfel eller grammatiska fel.

Nej Nej

 

 

YTTERLIGARE INFORMATION

Enkel filkontroll
  • Vi utför en grundläggande kontroll av din fil för att säkerställa att den uppfyller de minsta kraven för tryck.
  • Detta innebär att vi kontrollerar saker som storlek, bildförhållande och filformat. Om de minsta kraven inte uppfylls kommer du att meddelas via e-post och ombeds antingen ersätta filen eller välja en datajustering (kostnaden kan variera beroende på arbetsinsatsen som krävs).
  • Du kommer inte att få ett separat meddelande om att de minsta kraven har uppfyllts. Om så är fallet kommer filen att skickas direkt till produktionsavdelningen och produktionen påbörjas.

Om du är osäker på om din fil är redo för tryck och vill säkerställa en utmärkt tryckkvalitet, rekommenderar vi vår utökade filkontroll. I detta alternativ kommer din fil att noggrant granskas utifrån ytterligare kvalitetsaspekter, och du kommer att få relevant återkoppling. Små justeringar kan också göras om det behövs.

 

Avancerad filkontroll

Genom att välja vår avancerade filkontroll ger du din utskriftsfil en noggrann grafisk granskning för att säkerställa den absolut bästa kvaliteten på din utskrift.

Förutom att ta hänsyn till formatet och den optimala upplösningen, kommer även andra utskriftsinställningar att noggrant granskas. Genom att välja detta alternativ kommer du alltid att få relevant återkoppling från vår grafiska avdelning angående kvaliteten eller eventuella brister i din fil.

En exklusiv fördel för dig
Justeringar som tar upp till 15 minuter ingår!

Vår grafiska designer kommer gärna att ge råd om din fil och diskutera eventuella förbättringar personligen med dig, om det skulle vara nödvändigt. Detta kan exempelvis innefatta justeringar av formatet eller färgprofilen. Om det krävs mer arbete än vad som omfattas av den avancerade filkontrollens tjänster för att korrigera filen, kommer vi att erbjuda dig ett extra alternativ till en tilläggskostnad för att justera filen och säkerställa en utmärkt tryckresultat.